Innovare - Håkon Sjåstad Innovare - Håkon Sjåstad

.

OM OSS

Innovare er eit dataselskap med lang erfaring innan programmering. Dei fyrste programma til Innovare blei utvikla allereie i 1985 og var tekniske berekningsprogram for plastrøyr. Seinare blei programutvalet større, støtta for dei ulike plattformanne blei betre, og vi har i dag eit stort utval i programvare som dekkar små og store oppgåver for dei fleste.

Vi utviklar løysingar for private og næringsliv innanfor programmering og webutvikling. Plattformen vi utviklar programvare på i dag er i hovudsak Windows, men og på DOS og Linux. Vi utviklar og leverer også løysingar for internett med størst fokus på LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP). Ein del programvare lagar vi spesialtilpassa kunders behov, alt i frå små programsnuttar til større applikasjonar.

Plassering:

Innovare har kontor sentralt på Nordfjordeid i Stad kommune. Dette plasserer oss strategisk godt til, midt på nordvestlandet med god kommunikasjon til Sunnmøre og Nordfjord.

Med en slik lokalisering midt i eit industri, fiskeri- og maritimt miljø gjev det oss impulsar og idear til raske, stabile og standardiserte løysingar innan programvare, tenester og totalløysingar for næringslivet.

Foretaket:

Innovare er eit personelig selskap, org.nr. 954047245 etablert 1984 på Stadlandet. I perioda frå 1986 til 2007 var kontoradressa på Eggesbønes i Herøy kommune. Innovare flytta tilbake på Stadlandet våren 2007. Våren 2023 flytta Innovare kontoret til Myklebustvegen på Nordfjoreid.


Valid HTML 4.01! Valid CSS!

© Innovare 2010