Innovare - Håkon Sjåstad

.

Oppdatering av Firmapakken 10.17

Bilde av Oppdatering av Firmapakken 10.17 27.10.2019 : Den nye versjonen av Firmapakken har fått ein rekke med nye funksjonar. Ordre, tilbod og innkjøp er no oppdatert med blandt anna meldingar med tilknytning til dokument og anna som gjer det enklare å sende varsel ved endringar og informasjon. Dette reduserer kraftig behovet for intern e-post.

 • Fiks utskrift av faktura med KALK.
 • Loggvindu og logging av SQL-aktivitet for feilsøking i programmet
 • Merking med farge på posteringslinjer i rekneskap
 • Søk på varelinjer i ordre, tilbod, innkøp og faktura
 • Tekstfelt for merknad i varelinje (valg om den skal skrivast ut)
 • Hovudordre og underordre med lenker frå vare i underordre opp til hovudordre
 • Varer i vareregister kan gjerast ugyldige, eller eni kan få spørsmaål og å bruke ei erstatningsvare
 • Prosjekt kan gjerast private og enklare tilgangskontroll på dokumenter til prosjekt
 • Ny forbetra sikkerhetskopiering i Firmapakken.
 • Enkeltlinjer i ordre, tilbod, innkjøp og faktura kan velgast om dei vil skrivast ut
 • Utskrifter og betre sortering i Avvik.
 • Utvida statusrapport på timar i timeregistrering som tek med opparbeida timar.
 • Reisetid i timeregistrering.
 • Ny sortering av HMS, AMU, mal og vernedokument i dokumenter.
 • Utskrift i tilbodsliste med val av dato, statur etc.
 • Ny utskrift i ordre, retting på utskrifter i ordre.
 • Fleire alternativ i val av tidsperiode.
 • Meldinger i Firmapakken.
 • Ny utskrift i personal med sortering på avdelingar.
 • Røyrstrekklista er utvida med felt for rom og etasjer


 
Innovare logo