Sync32 versjon 2.0NAVN

synk32.exe – Et program for å synkronisere filer over lokaldisk, LAN og WAN.KOMMANDOLINJE

synk32 kildemappe målmappe [-R] [-O] [-D] [-I maske] [-E maske]BESKRIVELSE

Synk32 synkroniserer filer i fra en mappe, nettverksdeling eller disk til en annen deling,mappe eller disk. Den oppretter samme mappestruktur på målmappen i fra kildemappen. Synk32 kan også opprette en mappe med utvalgte filer i fra en annen mappestruktur. Synk32 kan ikke avbrytes under synkronisering, det bruker alle de resurser som det får tildelt med å kopiere filer. Tidspunkt for når filen ble endret er kriteriet for å kopiere filen. Sørg derfor å holde klokker på de enkelte PC'er synkroniserte. His det kjøres loginscript på server, legg til i loginscriptet "net time \\pc /set /yes".PARAMETERE:

-R Rekursiv synkronisering, inkluderer undermapper og scanner fra kildemappe til målmappe og omvendt (hvis ikke parameteret -O er satt.

-D Legger alle filer i fra målmappe og undermapper i én kildemappe.

-O Synkroniserer ikke filer tilbake.

-C Lukker vinduet etter synkronisering.

-M Minimerer vinduet.

-log  Logger hendelser til en synk32.log. Loggfilen ligger i loggmappen (innovare/log). Hvis loggmappen ikke finnes legges den i mappen der programmet ble startet. Loggmappen kan spesifiseres i INNOVARE.INI i seksjonen [FOLDERS]   variabelen log_folder.

-fake Kjører programmet uten egentlig å kopiere noen filer. Bruk dette i sammen med -log parameteret for å simulere hva som vil skje ved en synkronisering.

-E maske Ekskluderer filer med tekststrenger som inneholder teksten maske. Flere masker kan settes i sammen separert med komma (,). Eksempel for å synkronisere aller filer fra disk C: til D: uten å ta med .exe-filer:

sync32 c: d: -R -O -E .exe,.EXE

-I maske Inkluderer kun filer med tekststrenger som inneholder teksten maske. Flere masker kan settes i sammen separert med komma (,). Eksempel for å synkronisere alle dokumentfiler fra disk C: til D og legge de i en kildemappe:

sync32 c: d: -D -O -I .doc,.xls,.htm,.txt,.rtfAVHENGIGHET

Ikke avhengig av andre bibliotek. Win32 applikasjon.OPPDATERINGER

Dette dokumentet ble sist oppdatert 09.04.2010 av Håkon Sjåstad