NettleserNAVN

nettleser.exe – Et program for å åpne nettsider uten alle muligheter som finnes i andre nettlesere.KOMMANDOLINJE

nettleser [URL] [tittel | -f]BESKRIVELSE

Åpner nettsider i et vindu eller full skjerm. Programmet spør etter hviken nettside den skal åpne hvis ingen parameter er oppgitt. Dette parameteret blir lagret i INNOVARE.INI i en streng med navn «NettleserHjemmeside» i seksjon [STANDARD].PARAMETERE:

URL Her en det ment en adresse til en nettside.

tittel Tittel i vinduet

-f Fullskjerm uten ramme. Bruk F4 for å lukke vinduet.AVHENGIGHET

Ikke avhengig av andre bibliotek. Win32 applikasjon.